4ο Διεπιστημονικό Preceptorship Ουρολογικού Καρκίνου

Προεδρείο: Γ. Παρανυχιανάκης, Χ. Κουρούσης

09.00-09.20 Επιβίωση μετά από τον καρκίνο του όρχεως Ι. Δροσίτης

09.20-09.40 Θεραπευτικές επιλογές στη θεραπεία του υποτροπιάζοντος καρκίνου του όρχεως
Ν. Βαρδάκης

09.40-10.00 Υπάρχουν νεότερα δεδομένα στη θεραπεία του καρκίνου του όρχεως σταδίου Ι
Γ. Μηλάκη

10.00-10.20 Συζήτηση

Προεδρείο: Μ. Τσιατάς, Π. Μπαφαλούκος

10.40-11.00 Μοριακοί μηχανισμοί καρκινογένεσης στον καρκίνο του προστάτ Φ. Κοΐνης

11.00-11.20 Screening και Διαγνωστική Αξιολόγηση του καρκίνου του προστάτη
Γ. Παρανυχιανάκης

11.20-11.40 Η αξία της πολυπαραμετρικής MRI στην προεγχειρητική διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου του προστάτη Ε. Δετοράκης

11.40-12.00 Νεότερα δεδομένα στην παθολογοανατομική εκτίμηση του ουροθηλιακού καρκινώματος Κ. Πετράκη

12.00-12.20 Ο ρόλος του PSMA PET/Scan στη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου του προστάτου Σ. Κουκουράκη

12.20-12.40 Ο ρόλος της υγρής βιοψίας σαν προγνωστικός/προβλεπτικός δείκτης στον καρκίνο του προστάτη Α. Στρατή

12.40-13.00 Συζήτηση

Προεδρείο: Γ. Μουντζούρης, Μ. Τόλια

13.00-13.20 Καρκίνος προστάτου μετά από επέμβαση για καλοήθη υπερπλασία προστάτου
Γ. Παρανυχιανάκης

13.20-13.40 Ολιγομεταστατικός καρκίνος του προστάτου Δ. Κοζυράκης

13.40-14.00 Ο ρόλος της ακτινοθεραπείας στον εντοπισμένο και χειρουργήσιμο ορμονοευαίσθητο καρκίνο του προστάτη Σ. Κάχρης

14.00-14.20 Εστιακή θεραπεία για τον εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη: Tρέχουσες τεχνικές - σύγχρονες απόψεις και αντιπαραθέσεις Ν. Μερτζιώτης 

14.20-14.30 Συζήτηση

Προεδρείο: Α. Θάνος, Α. Κωτσάκης

15.20-15.40 Ο ρόλος της τοπικής θεραπείας στην μεταστατική νόσο του καρκίνου του προστάτη
Α. Βαρβέρης

15.40-16.00 State of the art της θεραπευτικής προσέγγισης στον μεταστατικό ορμονο-ευαίσθητο καρκίνο του προστάτη Η. Μπομπολάκη

16.00-16.20 State of the art της θεραπευτικής προσέγγισης στον Μ0 ευνουχοάντοχο καρκίνο του προστάτη Ι. Σαμαράς

16.20-16.40 Θεραπευτικός αλγόριθμος στον μεταστατικό ευνουχο-άντοχο καρκίνο του προστάτη Δ. Ματθαίος

16.40-17.00 Αναδυόμενες θεραπευτικές εξελίξεις στον μεταστατικό ευνουχο-άντοχο καρκίνου του προστάτη Π. Τσαντούλης

17.00-17.20 Συζήτηση

Προεδρείο: Κ. Καλμπάκης, E. Σκούρα

17.30-17.50 Προοπτικές για νέα ραδιοφάρμακα για την αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη Μ. Σταθάκη

17.50-18.10 Αντιμετώπιση της οστικής νόσου στον μεταστατικό καρκίνο του προστάτη I. Δροσίτης

18.10-18.30 Συζήτηση

Προεδρείο: Ν. Ανδρουλάκης, Γ. Φιλίππου

18.30-19.00 Μεταστατικός ουροθηλιακός Καρκίνος:Είναι η ανοσοθεραπεία ένα νέο standard of care; Κ. Κουτσούκος
Sponsored by Pfizer

19.00-19.20 Ριζική κυστεκτομή ή Ακτινοθεραπεία στην αντιμετώπιση του μυο-διηθητικού καρκίνου της ουροδόχου κύστης; Φ. Λυραράκη

19.20-19.40 Νεοεπικουρική ή επικουρική χημειοθεραπεία στον μυο-διηθητικό ουροθηλιακό καρκίνωμα Ι. Στουπής

19.40-20.00 Αναδυόμενες στοχεύουσες θεραπείες στον καρκίνο της ουροδόχου κύστεως
Μ. Ροβίθη

20.00-20.20 Συζήτηση

Προεδρείο: Λ. Βαμβακάς, Η. Μπομπολάκη

09.00-09.20 Ο ρόλος της ογκομειωτικής νεφρεκτομής στην εποχή των ΤΚΙ αναστολέων και της ανοσοθεραπείας Ι. Χαιρέτης

09.20-09.40 Η θέση της επικουρικής θεραπείας στον καρκίνο του νεφρού Β. Παπαδόπουλος

09.40-10.00 State of the art της αντιμετώπισης του μεταστατικού καρκίνου του νεφρού
Ε. Κοντοπόδης

10.00-10.20 Η θέση της ανοσοθεραπείας στην αντιμετώπιση του καρκίνου του νεφρού
Γ. Σφακιωτάκη

10.20-10.40 Συζήτηση

Προεδρείο: Χ. Κουρούσης, Φ. Κοΐνης

11.00-11.20 Προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση του νεοδιαγνωσθέντος καρκίνου προστάτη με κλινικούς λεμφαδένες 1 Γ. Μουντζούρης 

11.20-11.40 Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον στον Ουρολογικό καρκίνο Α. Θάνος

11.40-12.00 Κληρονομικότητα και καρκίνος του ουροποιητικού Ε. Σαλούστρος

12.00-12.20 Συζήτηση

Προεδρείο: Π. Ανεζίνης, Ν. Βαρδάκης

12.20-12.40 Ασθενής με χειρουργήσιμο καρκίνο προστάτου (Ι) Κ. Χόνδρος
12.40-12.50 Σχόλια, Συζήτηση

12.50-13.10 Ασθενής με καρκίνο προστάτου (ΙΙ) Β. Αϊδαρίνης
13.10-13.20 Σχόλια, Συζήτηση

13.20-13.40 Ασθενής με καρκίνο προστάτου (ΙΙΙ) Π. Κατσαούνης
13.40-13.50 Σχόλια, Συζήτηση

Σχολιαστές: I. Δροσίτης, A. Φασουλάκη, Μ. Τριχάς, Ν. Μερτζιώτης

Προεδρείο: Φ. Κοΐνης, Ε. Κοντοπόδης

13.50-14.10 Ασθενής με καρκίνο ουροδόχου κύστεως (Ι) M. Mπαχλιτζανάκη
14.10-14.20 Σχόλια, Συζήτηση

14.20-14.40 Ασθενής με καρκίνο ουροδόχου κύστεως (ΙΙ) Γ. Γιώβης
14.40-14.50 Σχόλια, Συζήτηση

Σχολιαστές: Π. Ανεζίνης, Σ. Κάχρης, Η. Μπομπολάκη, Α. Κωτσάκης

Προεδρείο: Α. Θάνος, Μ. Τσιατάς

15.30-15.50 Ασθενής με καρκίνο προστάτου Ι. Κυριαζής
15.50-16.00 Σχόλια, Συζήτηση

16.00-16.20 Ασθενής με καρκίνο νεφρού (Ι) Δ. Φλωράτος
16.20-16.30 Σχόλια, Συζήτηση

16.30-16.50 Ασθενής με καρκίνο νεφρού (ΙΙ) Χ. Κουρούσης
16.50-17.00 Σχόλια, Συζήτηση

Σχολιαστές: Ν. Μερτζιώτης, Χ. Κουρούσης, K. Τσαπακίδης, Γ. Μουντζούρης

Προεδρείο: Β. Γεωργούλιας, Χ. Κουρούσης

17.00-17.30 Τελευταίες Εξελίξεις στη θεραπεία ουροθηλιακού καρκίνου Π. Γρίβας

Προεδρείο: Α. Θάνος, Μ. Τσιατάς

17.30-17.50 Ασθενής με καρκίνο όρχεως Α. Κόκκαλης
17.50-18.00 Σχόλια, Συζήτηση

Σχολιαστές: Ν. Μερτζιώτης, Χ. Κουρούσης, K. Τσαπακίδης, Γ. Μουντζούρης

Λήξη 4ου Διεπιστημονικού Preceptorship - Συμπεράσματα

Αϊδαρίνης Β.
MD, Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα
Ανδρουλάκης Ν.
Συντονιστής Διευθυντής Ογκολογικού Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου «Βενιζέλειο-Πανάνειο», Ηράκλειο, Κρήτη
Ανεζίνης Π.
Χειρουργός - Ογκολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη
Βαμβακάς Λ.
Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη
Βαρβέρης Α.
ΜD, Aκτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη
Βαρδάκης Ν.
PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Α’, Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη
Γεωργούλιας Β.
Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας - Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο
Γιώβης Γ.
MD, Επιμελητής Β ́ Ουρολογία, Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, Κρήτη
Γρίβας Π.
MD, PhD, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής Προγράμματος Ουρογεννητικής Ογκολογίας, University of Washington, Fred Hutchinson Cancer Research Center, U.S.A.
Δετοράκης Ε.
MD, PhD, Iατρός Ακτινολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνος Affidea Ηράκλειο Κρήτης
Δροσίτης Ι.
Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο, Πανεπιστημιακός Υπότροφος ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ, Κρήτη
Θάνος Α.
Συντονιστής Διευθυντής Υγείας Μέλαθρο, ΤΥΠΕΤ.FEBU, Αθήνα
Καλμπάκης Κ.
Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη
Κάχρης Σ.
Διευθυντής ΕΣΥ, Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη
Κοζυράκης Δ.
MD, FEBU, Ουρολόγος, Κλινική Επανορθωτικής και Χειρουργικής Ουρολογίας, Νοσοκομείο «Metropolitan General», Aθήνα
Κοΐνης Φ.
MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας
Κόκκαλης Α.
MSc, PhD, Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, Ογκολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
Κοντοπόδης Ε.
Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Β’, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο», Ηράκλειο, Κρήτη
Κουκουράκη Σ.
Καθηγήτρια Πυρηνικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης, Διευθύντρια Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη
Κουρούσης Χ.
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Παθολογικού Ογκολογικού Τμήματος, Γενική Κλινική «Ίασις», Χανιά, Κρήτη
Κυριαζής Ι.
MD, PhD, MSc, FEBU, Χειρουργός Ουρολόγος, Επιμελητής Ουρολογικής κλινικής Υγείας Μέλαθρον, ΤΥΠΕΤ
Λυραράκη Ε.
Διευθύντρια Ε.Σ.Υ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη
Ματθαίος Δ.
MD, MSc, PhD Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνος Μονάδας Χημειοθεραπείας - Ογκολογικού Τμήματος, Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου
Μερτζιώτης Ν.
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Ex.H.R. Institute of Urology, UCL, UK., Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Εστιακής Θεραπείας Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής, Επανορθωτικής & Χειρουργικής Ουρολογίας, Νοσοκομείο ‘‘Metropolitan General’’, Αθήνα
Μηλάκη Γ.
Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνη Ογκολογικού Τμληματος, Creta INTERCLINIC SA, Ηράκλειο, Κρήτη
Μουντζούρης Γ.
MD, PhD, Συντονιστής Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Νοσηλευτικής Μονάδας Άργους, Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας
Μπαφαλούκος Π.
FEBU, Ουρολόγος, Επιμελητής Ουρολογικής Κλινικής Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη
Μπαχλιτζανάκη Μ.
Παθολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια, Ογκολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο», Ηράκλειο, Κρήτη
Μπομπολάκη Η.
Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθύντρια Ογκολογικής Κλινικής Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, Κρήτη
Παπαδόπουλος Β.
Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Α ́, Ογκολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
Παρανυχιανάκης Γ.
ΜD, Xειρουργός, Ουρολόγος, Ηράκλειο, Κρήτη
Πετράκη Κ.
MD, PhD, Παθολογοανατόμος, Διευθύντρια, ‘‘Metropolitan Hospital’’, Νέο Φάληρο, Αθήνα
Ροβίθη Μ.
Παθολόγος - Ογκολόγος, Γενικό Νοσoκομείο Αγίου Νικολάου, Κρήτη
Σαλούστρος Α.
Παθολόγος - Ογκολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σαμαράς Ι.
Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Β’, Ογκολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας
Σταθάκη Μ.
Πυρηνικός Ιατρός, Επιμελήτρια Α’, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη
Στουπής Ι.
Επιμελητής Β’, Παθολογικής Ογκολογίας Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, Κρήτη
Στρατή Α.
Μεταδιδακτορική Συνεργάτης, Εργαστήριο Ανάλυσης Κυκλοφορούντων Καρκινικών Κυττάρων (ACTC Lab), Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Αθήνα
Σφακιωτάκη Γ.
Επιμελητής Α’, Παθολόγος - Ογκολόγος, Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, «Ο Άγιος Γεώργιος», Χανιά, Κρήτη
Τόλια Μ.
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ακτινοθεραπείας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης, Διευθύντρια Τμήματος Ακτινοθεραπείας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη
Τριχάς Μ.
Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Συνεργάτης Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας ΙΑΣΩ
Τσαντούλης Π.
MD, PhD, Υποδιευθυντής Ογκολογικής Κλινικής, Επιστημονικός Συνεργάτης Université de Genève, Ελβετία
Τσαπακίδης Κ.
Παθολόγος - Ογκολόγος, Ογκολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας
Φασουλάκη Α.
Επιμελήτρια Α’, Ακτινοθεραπευτής Ογκολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη
Φιλίππου Γ.
Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Τμήμα Ακτινοχειρουργικής και Ελικοειδούς Τομοθεραπείας CyberΚnife - TomoΤherapy, Όμιλος «Ιατρόπολις», Αθήνα
Φλωράτος Δ.
Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, PhD Katholieke Universiteit Nijmegen NL, FEBU. Υπεύθυνος τμήματος Νευρο-ουρολογίας ΚΑΑ Φιλοκτήτης, Αθήνα
Χαιρέτης Ι.
Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Ουρολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη
Χόνδρος Κ.
MD, MSc, FEBU, Χειρουργός Ουρολόγος, Ιατρικό Κρήτης (Affidea), Ηράκλειο, Κρήτη

Ο σύνδεσμος λήψης του πιστοποιητικού σας (Evaluation Form – Certificate) θα εμφανιστεί αμέσως μετά τη λήξη της εκδήλωσης, στη σελίδα αναμετάδοσης της εκδήλωσης και θα παραμείνει ενεργός για μία εβδομάδα.

Για τη λήψη του πιστοποιητικού σας απαιτείται η συμπλήρωση του 60% παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος.

Χορήγηση Μοριοδότησης Πανελλήνιο Ιατρικού Συλλόγου
Θα χορηγηθούν 16 Μόρια Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME - CPD).
Τα μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) χορηγούνται σε ιατρούς, σύμφωνα με τα κριτήρια της UEMS-EACCME.

Αφού έχετε κάνει σύνδεση με τους κωδικούς σας (σε περίπτωση που δεν έχετε κωδικούς ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού), πατήστε το κουμπί "Εγγραφείτε στην εκδήλωση".

Η καταγραφή του χρόνου παρακολούθησης αναγράφεται στη δεξιά πλευρά της σελίδας της εκδήλωσης που παρακολουθείτε. Η μέτρηση του χρόνου παρακολούθησης ξεκινάει εφόσον έχετε κάνει Subscription και εφόσον η εκδήλωση έχει ξεκινήσει. Η προβολή αυτού του πεδίου, πληροφορεί τον χρήστη για τον χρόνο (minutes) που έχει παρακολουθήσει.

Η εμφάνιση του pop-up window εξυπηρετεί στη διαφάνεια και στην αξιοπιστία των δεδομένων, που τελικά συλλέγονται μετά το πέρας της εκδήλωσης. Η διάρκεια εμφάνισης ενός pop-up window κατά την παρακολούθηση μίας live εκδήλωσης, είναι δύο λεπτά ενώ η επανάληψη εμφάνισης είναι περίπου ανά εξήντα λεπτά. Σε αυτό το διάστημα ο συμμετέχοντας της εκδήλωσης οφείλει να "απαντήσει", επιλέγοντας μία από τις δύο συνθήκες που εμφανίζονται στο pop-up window. Σε διαφορετική περίπτωση, το σύστημα θα διακόψει την καταγραφή του χρόνου παρακολούθησης.

Αφού έχετε κάνει σύνδεση και εγγραφή στην εκδήλωση, μπορείτε να υποβάλετε τις ερωτήσεις σας προς τους ομιλητές στο πεδίο που εμφανίζεται ακριβώς δίπλα στο παράθυρο αναμετάδοσης

Για να λάβετε το πιστοποιητικό σας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε επιλέξει το πεδίο "Εγγραφείτε στην εκδήλωση" καθώς και να έχετε παρακολουθήσει το 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος (αφορά σε ιατρικές επιστημονικές εκδηλώσεις). Στην σελίδα της εκδήλωσης και συμπληρώνοντας τη φόρμα αξιολόγησης, μπορείτε να λάβετε το πιστοποιητικό σας μέσω του πεδίου "ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΑΣ". Τα πιστοποιητικά δίνονται με τη λήξη της επιστημονικής εκδήλωσης.

Ώρες λειτουργίας Τεχνικής Υποστήριξης:
- καθημερινά 09:00-17:00
- τις ημέρες του event 09:00-21:00
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας
στο τηλέφωνο +30 210 72 40 039
ή μέσω email support@livetime.gr

************************************

Technical Support is available:
- everyday 09:00-17:00
- at the day of the event 09:00-21:00
For Technical Support please contact us:
Phone: +30 210 72 40 039
Email: support@livetime.gr

Event Details