On Demand | 4ο Ογκολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος

Συντονιστές: Ε. Σαλούστρος, Κ. Μυστακίδου

09:30-09:50 Αναλγητική αγωγή σε ογκολογικούς ασθενείς: Φαρμακευτικός αλγόριθμος  Σ. Ταλαγάνη

09:50-10:10 Αντιπηκτική αγωγή: πρόληψη και θεραπεία.  Α. Κόκκαλης

10:10-10:30 Ναυτία και έμεση: πρόληψη και θεραπεία   Α. Μάρκου

10:30-10:40 Συζήτηση

Συντονιστές: Ν. Γατσέλης , Γ. Χαμηλός

10:40-11:00 Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση λοίμωξης COVID19           Ν. Γατσέλης

11:00-11:20 Εμβολιασμός ογκολογικών ασθενών (πνευμονιόκοκκος, γρίπη, κτλ).        Σ. Γεωργιάδου

11:20-11:40 Ιογενείς ηπατίτιδες σε ογκολογικούς ασθενείς - Διαχείριση                      Ε. Ρηγοπούλου

11:40-11:50 Συζήτηση

Συντονιστές: Γ. Ανυφαντής, Β. Παπαδόπουλος

Ασθενείς με καρκίνο και διατήρηση της γονιμότητας: Χρήσιμο, εφικτό ή παρηγορητικό;      Σ. Παπαχαρίτου

Συντονιστές: X. Κουρούσης, Φ. Δημητρακόπουλος

Tumor agnostic treatment    Ν. Πισταλματζιάν

Συντονιστές: Μ. Βλυχού, Π. Γεωργούλιας

13:10-13:30 MRI μαστού έναντι κλασσικής απεικόνισης με μαστογραφία και US μαστών στην πρώιμη διάγνωση   Α. Βάσιου

13:30-13:50 Απεικονιστική προσέγγιση του καρκίνου του ορθού   N. Κουρκουτσάκης

13:50-14:10 Ο ρόλος της πυρηνικής ιατρικής στη διάγνωση και στη θεραπεία του καρκίνου   Β. Βαλοτάσιου

14:10-14:20 Συζήτηση

Συντονιστές: Γ. Κύργιας, Κ. Τεπετές

15:10-15:30 Ακτινοθεραπεία και Στερεοτακτική ακτινοχειρουργική: Ενδείξεις και θεραπευτικό αποτέλεσμα   Α. Ζυγογιάννη

15:30-15:50 Χειρουργική μεταστασεκτομή: Ενδείξεις και θεραπευτικό αποτέλεσμα          Δ. Συμεωνίδης

15:50-16:00 Συζήτηση

Συντονιστές: Α. Δαπόντε, Χ. Παπαδημητρίου

16:00-16:20 Λεμφαδενική σταδιοποίηση καρκίνου ενδομητρίου   Θ. Πανοσκάλτσης

16:20-16:40 Μοριακό profile Ca ενδομητρίου και η κλινική του σημασία   Μ. Λιόντος

16:40-17:00 Ανοσοθεραπεία στο Ca ενδομητρίου   B. Mιχαλάκη

17:00-17:10 Συζήτηση

Συντονιστές: Ε. Τιμοθεάδου, Π. Παπακοτούλας

Διαμορφώνοντας το θεραπευτικό αλγόριθμο στις HRD ασθενείς με νεοδιαγνωσθέντα καρκίνο ωοθηκών   Ρ. Ζακοπούλου sponsored by GSK

Συντονιστές: Α. Μπάμιας, Φ. Kοΐνης

18:00-18:20 Βιοχημική υποτροπή καρκίνου προστάτη - Ποια η θεραπευτική προσέγγιση?   Ε.Ι. Περδικούρη

18:20-18:40 Ο ρόλος των καινούργιων αναστολέων του ανδρογονικού υποδοχέα στη διαχείριση του προχωρημένου καρκίνου του προστάτη   Φ. Κοΐνης sponsored by astella 

18:40-19:00 Θεραπευτικές επιλογές σε μεταστατικό ορμονο-ευαίσθητο Ca προστάτη    Ζ. Ζαφειρίου

19:00-19:20 Προεγχειρητική και μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία στον πρώιμο καρκίνο του προστάτη    Φ. Σιμοπούλου

19:20-19:30 Συζήτηση

Συντονιστές: B. Tζώρτζης, Ν. Ανδρουλάκης

19:30-19:50 Χειρουργική Αντιμετώπιση ασθενούς με ουροθηλιακό καρκίνωμα μετά από εισαγωγική θεραπεία   Ι. Ζάχος

19:50-20:10 Προεγχειρητική θεραπεία σε ασθενείς με μυοδιηθητικό καρκίνο ουροδόχου κύστης. Υπάρχουν πρωτόκολλα διατήρησης Ουροδόχου Κύστης;   Ε. Λιανός

20:10-20:30 H ανοσοθεραπεία στην 1η γραμμή του ουροθηλιακού καρκίνου               Φ. Κοΐνης sponsored by Pfizer

20:30-20:50 Καρκίνος νεφρού: Πως μεταφράζονται τα δεδομένα των κλινικών μελετών στην καθημερινή κλινική πρακτική?   Ρ. Ζακοπούλου sponsored by Ipsen

20:50-21:10 Συνδυαστικές θεραπείες στην 1η γραμμή θεραπείας του καρκίνου του νεφρού. Ποιές είναι οι βέλτιστες θεραπευτικές επιλογές στην 2η Γραμμή θεραπείας?      Μ. Τσιατάς

21:10-21:15 Συζήτηση

Συντονιστές: N. Bαρδάκης, Γ. Τζοβάρας

09:00-09:20 Είμαστε έτοιμοι για την εφαρμογή του ΤΝΤ (Total Neoadjuvant Treatment) στον καρκίνο του ορθού? Για όλους?    Ι. Σαμαράς

09:20-09:40 Ανοσοθεραπεία σε MSI high όγκους κολοορθικού καρκίνου                     Α. Κουμαριανού

09:40-10:00 Anti-EGFR ή anti-VEGF στον μεταστατικό καρκίνο του παχέος εντέρου;    Ν. Βαρδάκης

10:00-10:20 Στοχεύοντας μοριακούς υπότυπους (HER-2, BRAF, κλπ.) στον προχωρημένο κολο-ορθικό καρκίνο   Γ. Ζαρκαβέλης

10:20-10:30 Συζήτηση

Συντονιστές: Β. Γεωργούλιας, Α. Κωτσάκης

Παρακολούθηση του ctDNA στον κολοορθικό καρκίνο    Π. Κωνσταντουλάκης

Συντονιστές: Δ. Ζαχαρούλης, Α. Καραμπεάζης

11:30-11:50 Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση του μεταστατικού οισοφαγο-γαστρικού καρκίνου    Μ. Θεοχάρη

11:50-12:10 Θεραπευτικός αλγόριθμος στον ΗΚΚ σταδίου IV   Γ. Λαμπροδήμου

12:10-12:30 Η κλινική σημασία των μοριακών υποτύπων στον καρκίνο του παγκρέατος I. Πατέρας

12:30-12:50 Εξελίξεις στην αντιμετώπιση του μεταστατικού παγκρεατικού καρκίνου      Χ. Βέρος

12:50-13:00 Συζήτηση

Συντονιστές: B. Γεωργούλιας, Γ. Χαμηλός

Ο ρόλος του Μικροβιώματος στον Καρκίνο   I. Σουγκλάκος

Συντονιστές: Γ. Κουκούλης, Ι. Μπουκοβίνας

Μοριακή ταξινόμηση των σαρκωμάτων   Α. Κυριαζόγλου

Συντονιστές: Α. Ψυρρή, Χ. Σκουλάκης

13:40-14:00 Χειρουργική αντιμετώπιση του τοπικά εκτεταμένου καρκίνου λάρυγγα       Ι. Χατζηιωάννου

14:00-14:20 Αλλάζει η θεραπευτική προσέγγιση στον HPV+ ΚΚΤ Π. Οικονομοπούλου

14:20-14:40 Νεότερες τεχνικές ακτινοθεραπείας καρκίνου κεφαλής και τραχήλου       Μ. Τριχάς

14:40-15:00 Η ανοσοθεραπεία στον θεραπευτικό αλγόριθμο αντιμετώπισης του ΚΚΤ     Π. Κατσαούνης

15:00-15:10 Συζήτηση

Συντονιστές: Ι. Μούντζιος, Α. Κωτσάκης

16:00-16:20 Βέλτιστη προσέγγιση αλλοιώσεων που αναγνωρίζονται σε προσυμπτωματικό έλεγχο   Π. Ζαρογουλίδης

16:20-16:40 Νεοεπικουρική θεραπεία στον εξαιρέσιμο καρκίνο του πνεύμονα                 Ν. Τσουκαλάς

16:40-17:00 Νέοι θεραπευτικοί ορίζοντες μέσω του διπλού ανοσο-αποκλεισμού στην 1η γραμμή του μεταστατικού ΜΜΚΠ    Β. Παπαδόπουλος sponsored by Bristol Myers Squibb

17:00-17:10 Συζήτηση

Συντονιστές: Γ. Φούντζηλας, Α. Χριστοπούλου

17:45-18:15 Νεότερες στοχεύουσες θεραπείες σε ασθενείς με ΜΜΚΠ και μεταλλάξεις ένθεσης στο εξώνιο 20 του EGFR   Ι. Μούντζιος  sponsored by janssen Oncology 

18:15-18:45 Στοχευμένες θεραπείες στoυς ROS-1,RET, NTRK θετικούς συμπαγείς όγκους   Κ. Τσαπακίδης sponsored by Roche 

18:45-19:05 Ποιά η εξέλιξη στη θεραπεία του HER2+ mBC μετά την ένταξη των νέας γενιάς ADCs   Ι. Κοραντζής sponsored by AstraZeneca

19:05-19:10 Συζήτηση

Συντονιστές: Κ. Γιαννακόπουλος, Δ. Κατσικονούρης, Ζ. Σαριδάκη, Α. Κωτσάκης

19:10-19:25 Από την πλευρά των Λειτουργών Υγείας   Ε. Σαλούστρος

19:25-19:40 Από την πλευρά του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.       Γ. Αποστολίνας

19:40-19:55 Από την πλευρά του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «Κουτλιμπάνειο»        Γ. Βλαχάκης

19:55-20:10 Από την πλευρά των Ασθενών     Ι. Καραβάνα

20:10-20:25 Από την πλευρά της Πολιτείας     Σ. Παπαγεωργίου

20:25-21:00 Σχολιασμός - Ανοικτή Συζήτηση

Προσφωνήσεις

Ιερά Μητρόπολις Λαρίσης και Τυρνάβου: κ. Σωτήριος Μπαλατσούκας, Ελλογιμώτατος Καθηγητής Αγιολογίας, Διευθυντής του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Σεβασμιωτάτου

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Κωνσταντίνος Αγοραστός

Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Απόστολος Καλογιάννης

ΥποΔιοικητής 5ης ΥΠΕ, κ. Σταύρος Παπαγεωργίου

Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Ζήσης Μαμούρης

Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Θεόφιλος Καραχάλιος

Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, κ. Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος

Διοικητής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, κ. Δημήτριος Κατσικονούρης

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, κ. Αθανάσιος Κωτσάκης 

«O πληγωμένος χειρουργός δουλεύει το νυστέρι…» Τ.S.Elliot

Τα 3 πένθη του θεράποντος ιατρού και η εξωλεκτική επικοινωνία   Κ. Βλασσόπουλος

Cocktail Καλωσορίσματος

Συντονιστές: Κ. Συρίγος, Ε. Σαμαντάς

09:00-09:30 Μεταστατικός ΜΜΚΠ: Αξιολογώντας τα δεδομένα με στόχο την επιβίωση    N. Καποδίστριας sponsored by MSD

09:30-09:50 Ανάπτυξη και προσαρμογή της μονοθεραπείας στην 1η γραμμή του ΜΜΚΠ Ι. Σαμαράς sponsored by SANOFI GENZYME

09:50-10:10 Νεότερα δεδομένα στη μοριακή στόχευση του ΜΜΚΠ: KRAS and beyond   Α. Γρίβας

10:10-10:30 Adjuvant ή neoadjuvant θεραπεία ασθενών με EGFR μεταλλάξεις.            Ε. Κοντοπόδης

10:30-10:40 Συζήτηση

Συντονιστής: Β. Γεωργούλιας

Θεραπευτικές Επιλογές μετά από αποτυχία 1ης γραμμής θεραπεία στο NSCLC   A. Boleti

Συντονιστές: Χ. Πανόπουλος, Χ. Ανδρεάδης

11:00-11:20 Υπάρχουν νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση του κακοήθους μεσοθηλιώματος?  Δ. Στεφάνου

11:20-11:40 Ανοσοθεραπευτικές επιλογές στον μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα         Α. Βαγιωνάς

11:40-11:45 Συζήτηση

Συντονιστές: Λ. Βαμβακάς, D. Mauri

Γηριατρική Ογκολογία   Α. Καραμπεάζης

Συντονιστές: Κ. Αναστασάκου, Φ. Ζαγουρή

12:15-12:35 Ογκοπλαστική χειρουργική στον καρκίνο μαστού: state of the art               Σ. Δουβετζέμης

12:35-12:55 Διαχείριση της μασχάλης με >1 μασχαλιαίους λεμφαδένες - Πότε το χειρουργείο θα μπορούσε να αποφεύγεται?   Α. Πουλτσίδη

12:55-13:00 Συζήτηση

Συντονιστές: Χ. Χριστοδούλου, Χ. Καλόφωνος

13:00-13:20 Βελτιστοποίηση της συμπληρωματικής θεραπείας σε ER+/HER2- νόσο      Κ. Ράπτη

13:20-13:40 Ο ρόλος της ανοσοθεραπείας στον πρώιμο TNBC   Ε. Μπιζιώτα

13:40-14:00 Συμπληρωματική ορμονοθεραπεία για 10 χρόνια? Ναι ή όχι?                   Φ. Ζαγουρή

14:00-14:20 MammaPrint και BluePrint στην κλινική πρακτική. Νεότερα δεδομένα       Ε. Κοσμίδης

14:20-14:30 Συζήτηση

Συντονιστές: Β. Κουλουλίας, Π. Τσέκερης

Ακτινοθεραπεία στον πρώιμο καρκίνο του μαστού - Έχει νόημα η ελάττωση της δόσης?      I. Γεωργακόπουλος

Συντονιστές: Α. Κούτρας, Ε. Παπαδημητράκη

16:00-16:20 CDK4/6 αναστολείς: ενσωμάτωση στη θεραπευτική προσέγγιση του HR+/HER2- καρκίνου του μαστού   Η. Κοττέας

16:20-16:40 Διαχείριση της HER2+ MBC νόσου. Από τις κατευθυντήριες οδηγίες στην κλινική πράξη   Γ. Κεσίσης sponsored by GENESIS pharma

16:40-17:00 Ολιγομεταστατική νόσος μαστού. Curative or palliative intent?                Κ. Πλοιαρχοπούλου

17:00-17:20 Liquid biopsy στον καρκίνο του μαστού  Γ. Καλλέργη

17:20-17:30 Συζήτηση

Συντονιστές: Ε. Γκόγκα, Κ. Καλμπάκης

18:00-18:20 Εξελίξεις στην παθολογο-ανατομική προσέγγιση του μελανώματος - Ο ρόλος των μοριακών βιοδεικτών.  Μ. Ιωάννου

18:20-18:40 Συμπληρωματική θεραπεία με πρώιμο μελάνωμα - έχει νόημα η εισαγωγική θεραπεία?   Δ. Ζιώγας

18:40-19:00 BRAF μεταλλαγμένο μελάνωμα σταδίου IV: Βέλτιστη θεραπευτική προσέγγιση   Ε. Γκόγκα

19:00-19:20 Αλγόριθμος αντιμετώπισης μεταστατικού μελανώματος   Α. Λασκαράκης

19:20-19:30 Συζήτηση

Συμπεράσματα - Λήξη Συνεδρίου

Αφού έχετε κάνει σύνδεση με τους κωδικούς σας (σε περίπτωση που δεν έχετε κωδικούς ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού), πατήστε το κουμπί "Εγγραφείτε στην εκδήλωση".

Η καταγραφή του χρόνου παρακολούθησης αναγράφεται στη δεξιά πλευρά της σελίδας της εκδήλωσης που παρακολουθείτε. Η μέτρηση του χρόνου παρακολούθησης ξεκινάει εφόσον έχετε κάνει Subscription και εφόσον η εκδήλωση έχει ξεκινήσει. Η προβολή αυτού του πεδίου, πληροφορεί τον χρήστη για τον χρόνο (minutes) που έχει παρακολουθήσει.

Η εμφάνιση του pop-up window εξυπηρετεί στη διαφάνεια και στην αξιοπιστία των δεδομένων, που τελικά συλλέγονται μετά το πέρας της εκδήλωσης. Η διάρκεια εμφάνισης ενός pop-up window κατά την παρακολούθηση μίας live εκδήλωσης, είναι δύο λεπτά ενώ η επανάληψη εμφάνισης είναι περίπου ανά εξήντα λεπτά. Σε αυτό το διάστημα ο συμμετέχοντας της εκδήλωσης οφείλει να "απαντήσει", επιλέγοντας μία από τις δύο συνθήκες που εμφανίζονται στο pop-up window. Σε διαφορετική περίπτωση, το σύστημα θα διακόψει την καταγραφή του χρόνου παρακολούθησης.

Αφού έχετε κάνει σύνδεση και εγγραφή στην εκδήλωση, μπορείτε να υποβάλετε τις ερωτήσεις σας προς τους ομιλητές στο πεδίο που εμφανίζεται ακριβώς δίπλα στο παράθυρο αναμετάδοσης

Για να λάβετε το πιστοποιητικό σας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε επιλέξει το πεδίο "Εγγραφείτε στην εκδήλωση" καθώς και να έχετε παρακολουθήσει το 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος (αφορά σε ιατρικές επιστημονικές εκδηλώσεις). Στην σελίδα της εκδήλωσης και συμπληρώνοντας τη φόρμα αξιολόγησης, μπορείτε να λάβετε το πιστοποιητικό σας μέσω του πεδίου "ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΑΣ". Τα πιστοποιητικά δίνονται με τη λήξη της επιστημονικής εκδήλωσης.

Ώρες λειτουργίας Τεχνικής Υποστήριξης:

- καθημερινά 09:00-17:00

- τις ημέρες του event 09:00-21:00

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας

στο τηλέφωνο +30 210 72 40 039

 

ή μέσω email support@livetime.gr

 

************************************

 

Technical Support is available:

- everyday 09:00-17:00

- at the day of the event 09:00-21:00

For Technical Support please contact us:

Phone: +30 210 72 40 039

Email: support@livetime.gr

 

Event Details
Sponsors