7ο Ογκολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος

Technical Support is available:
- everyday 09:00-17:00
- at the day of the event 09:00-21:00
For Technical Support please contact us:
Phone: +30 210 72 40 039
Email: support@livetime.gr

Event Details