7η Συνάντηση για τα Νέα Δεδομένα στις Θεραπείες για τον Καρκίνο | Ο Ρόλος της Διεπιστημονικής Ομάδας στην Εξατομικευμένη Ιατρική

Προεδρείο: Α. Παπαδοπούλου, Β. Καραλή

09.00-09.20 H διασυνδετική υποστήριξη ασθενών Ι. Θεοδωρίδου
09.20-09.40 Εξατομικευμένη χορήγηση Αυξητικών Παραγόντων στους ασθενείς με νεοπλασματικά νοσήματα Αικ. Καμπόλη
09.40-10.00 Ιατρείο Πόνου Μ. Κίτσου

Προεδρείο: Β. Παππά, Δ. Τραφαλής

10.00- 10.30 Εξατομικευμένη θεραπεία ασθενών με υψηλής κακοήθειας Νon-Hodgkin λέμφωμα
Β. Καραλή
10.30-11.00 Κυτταρικές θεραπείες στα υποτροπιάζοντα υψηλής κακοήθειας Νon-Hodgkin λέμφωμα (CAR T CELLS) Σ. Παπαγεωργίου

Προεδρείο: Μ. Καραμούζης, Α. Νταβατζίκος, Β. Κουλουλίας

11.00-11.20 Νεότερα δεδομένα στη στοχευμένη θεραπεία στον μεταστατικό καρκίνο παχέος εντέρου (EGFR, BRAF, MSI) Δ. Ματθαίος

11.20-11.40 Ανοσοθεραπευτικές προσεγγίσεις στην επικουρική θεραπεία του καρκίνου του οισοφάγου Θ. Φλώρος

11.40-12.00 Ριζική ακτινοθεραπεία στον καρκίνο οισοφάγου και στομάχου Ν. Τρογκάνης

12.00-12.20 Ριζική ακτινοθεραπεία στον καρκίνο οισοφάγου και στομάχου. Πετυχαίνοντας και συνεχίζοντας να κάνουμε θετικές αλλαγές για στους ασθενείς με καρκίνο παχέος εντέρου Χ. Μαραγκός
Sponsored by MERCK

Προεδρείο: Π. Πατάπης, Α. Ζυγογιάννη, Α. Κουμαριανού

12.20-12.40 Θεραπευτικός αλγόριθμος στον μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος Α. Κωτσάκης
Sponsored by SERVIER

12.40-13.00 Νεότερα δεδομένα στη χειρουργική προσέγγιση στον καρκίνο του παγκρέατος Δ. Σχίζας

13.00-13.20 Ακτινοθεραπεία στον καρκίνο παγκρέατος Α. Κουγιουμτζοπούλου

Προεδρείο: Β. Κοντογεωργάκος, Ι. Μπουκοβίνας, Σ. Κόκκαλη

Σταρτηγική αντιμετώπισης των αδιαφοροποίητων σαρκωμάτων στην εποχή της εξατομικευμένης θεραπείας Α. Κυριαζόγλου

Προεδρείο: Σ. Δεμίρη, Α. Κουμαριανού, Σ. Χατζηϊωάννου

14.30-14.50 Ανασκοπώντας τη χρήση των αναλόγων σωματοστατίνης
στην διαχείριση των νευροενδοκρινών όγκων: ο ρόλος της οκτρεοτίδης Γ. Καλτσάς
Sponsored by FARAN

14.50-15.05 Νεότερα δεδομένα στη Μοριακή και Ιστολογική ταξινόμηση
των ΝΕΤ πνεύμονα και θύμου Γ. Κυριακόπουλος

15.05-15.20 Στρατηγική αντιμετώπισης των ΝΕΤ γαστρεντερικού
ενδιάμεσου βαθμού κακοήθειας Μ. Τσώλη

15.20-15.35 Ο διαγνωστικός και θεραπευτικός ρόλος των ραδιοπεπτιδίων Ε. Αλευρούδης

Προεδρείο: Κ. Στραβοδήμος, Η. Αθανασιάδης, Σ. Γιασσάς

15.35-15.55 Κριτήρια επιλογής πρώτης και δεύτερης γραμμής θεραπεία στον καρκίνο του νεφρού
Κ. Κουτσούκος
Sponsored by IPSEN

15.55-16.15 Μεταστατικός ορμονο-εξαρτώμενος καρκίνος προστάτη Ν. Αλεβιζόπουλος

16.15-16.35 Ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους στον καρκίνο του νεφρού Β. Φραγκιάδης

16.35-16.55 Η ανοσοθεραπεία στο επίκεντρο - Βελτιστοποίηση της θεραπείας των ασθενών με καρκίνους του ουροθηλίου Ν. Πισταμαλτζιάν
Sponsored by MERCK

Προεδρείο: Θ. Μαριόλης, Ν. Αρκαδόπουλος, Αικ. Καμπόλη

16.55-17.15 Χειρουργική αντιμετώπιση Θ. Πιπέρος
17.15-17.35 Ο ρόλος της επεμβατικής ακτινολογίας Κ. Παλιαλέξης
17.35-17.55 Ο ρόλος της ανοσοθεραπείας Μ. Θεοχάρη

Προεδρείο: Αικ. Καμπόλη, Α. Μυστακίδου

Υποστηρικτική αγωγή σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα την εποχή του COVID19.
H εμπειρία του Ιατρείου Ανακουφιστικής Φροντίδας Γ. Λυράκος

Προεδρείο: Α. Ρογδάκης, Δ. Μυλωνάκη

Νέες Τεχνολογίες στην Χειρουργική Ογκολογία Ι. Σπηλιώτης

Προεδρείο: Α. Ρογδάκης, Κ. Θεοδούλου, Μ. Τζουβαλά

09.00-09.20 Ενδοσκοπική Αντιμετώπιση νεοπλασμάτων ανώτερου και κατώτερου πεπτικού (EMR, ESD) Γ. Τριμπόνιας

09.20-09.40 Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική αντιμετώπιση νεοπλασμάτων πεπτικού
Γ. Αναγνωστόπουλος

09.40-10.00 Προβολή video & σχολιασμός Λαπαροενδοσκοπική εξαίρεση (LECS) στρωματικού όγκου
(GIST) στομάχου

Προεδρείο: Χ. Τσιώνου, Σ. Λαμπρόπουλος

10.00-10.20 Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική στον καρκίνο μαστού Ν. Μιχαλόπουλος
10.20-10.40 Μοντέρνα ακτινοθεραπεία στον καρκίνο μαστού Ε. Κυπραίου
10.40-11.00 Η εξέλιξη της αντι-HER2 θεραπείας στο μεταστατικό καρκίνο του μαστού: τα νεότερης γενιάς συζεύγματα αντισώματος-φαρμάκου Ν. Ρές
11.00-11.20 Η εξέλιξη της θεραπείας στον μεταστατικό τριπλά αρνητικό καρκίνο μαστού Μ. Νικολαΐδη
11.20-11.40 Η εξέλιξη της ορμονοθεραπείας στον καρκίνο του μαστού (CDK inhibitors) Δ. Τρυφωνόπουλος

Προεδρείο: Χ. Παπαδημητρίου, Θ. Πανοσκάλτσης, Κ. Παυλάκη

11.40-12.00 Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική στον καρκίνο ωοθηκών Ι. Μπιλιάτης

12.00-12.20 Σύγχρονα δεδομένα και αντιμετώπιση όγκων οριακής κακοήθειας Ε. Κάβουρα

12.20-12.40 Βιοδείκτες και πλατινοευαισθησία στον νεοδιαγνωσθέντα καρκίνο ωοθηκών: Είναι αυτοί οι 2 παράγοντες που καθορίζουν τη θεραπευτική απόφαση; Μ. Καραμούζης
Sponsored by GSK

Προεδρείο: Ι. Σουγκλάκος, Α. Κωτσάκης

Αγγειογένεση και Καρκίνος: Η αντιαγγειογενετική Θεραπεία με Μπεβασιζουμάμπη Γ. Παπαξοΐνης
Sponsored by WinMedica

Προεδρείο: Αικ. Καμπόλη, Μ. Βασλαματζής, Κ. Αθανασιάδη, Α. Κουμαριανού

14.00-14.20 Η ετερογένεια και οι θεραπευτικές προκλήσεις στην αντιμετώπιση του Σταδίου ΙΙΙ του ΜΜΚΠ Δ. Ζιώγας
Sponsored by Astra Zeneca

14.20-14.35 Ακτινοθεραπεία στα αρχικά στάδια του καρκίνου του πνεύμονα Π. Σκάρλος

14.35-15.05 Νεότερα δεδομένα στην 1η γραμμή του Μεταστατικού Μη Μικροκυτταρικού Καρκίνου Πνεύμονα: Εστιάζοντας στην επιβίωση Α. Χριστοπούλου
Sponsored by MSD

15.05-15.25 Ο διπλός ανοσοαποκλεισμός στην 1η γραμμή θεραπείας του ΜΜΚΠ Α. Τζοβάρας
Sponsored by Bristol Myers Squibb

15.25-15.45 Στοχευμένη θεραπεία στον μεταστατικό καρκίνο του πνεύμονα (ALK, NTRK, BRAF, EGFR, KRAS κλπ) Θ. Τέγος

15.45-16.05 Ελάχιστα επεμβατικές εκτομές στον καρκίνο του πνεύμονα Δ. Λιούμπας

Προεδρείο: Ι. Παναγιωτίδης, Π. Φούκας, Α. Κουμαριανού

16.05-16.25 Καρκίνος του πνεύμονα EGFR KRAS BRAF ALK ROS1 PD-L Π. Φούκας, Μ. Ρουμπούτσου
16.25-16.45 Καρκίνος του παχέος εντέρου Ι. Πατέρας
16.45-17.05 Καρκίνος του μαστού Ν. Κουφόπουλος
17.05-17.25 Κληρονομικά σύνδρομα: η εμπειρία στην Ελλάδα Φ. Φωστήρα

Προεδρείο: Γ. Νασιούλας, Α. Νταβατζίκος, Αικ. Καμπόλη

17.25-17.55 Το μονοπάτι RAS και ο ρόλος του στη μετάσταση Α. Δαμαλάς
17.55-18.25 Η κλινική σημασία της Υγρής βιοψίας Ε. Παπαδοπούλου
18.25 -18.55 Η διαχείριση της εξατομικευμένης θεραπείας του καρκίνου πνεύμονα στη σκιά της πανδημίας COVID19 Ι. Τόμος

Προεδρείο: Ε. Σαμαντάς, Ν. Ξηρός, Π. Παπακώστας

H εξέλιξη της επιστήμης Γ. Σαμώνης

Αθανασιάδη Κ.
MD, PhD, FEBTS, Χειρουργός Θώρακος, Διευθύντρια ΕΣΥ
Αθανασιάδης Η.
Ογκολόγος - Παθολόγος, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής «ΜΗΤΕΡΑ», Επίκουρος Καθηγητής Ογκολογίας, Northwestern University, Η.Π.Α.
Αλεβιζόπουλος Ν.
Παθολόγος - Ογκολόγος, Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα
Αλευρούδης Ε.
Πυρηνικός Ιατρός, Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΕΚΠΑ, Μονάδα Πυρηνικής Ιατρικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα
Αναγνωστόπουλος Γ.
Χειρουργός, Επικουρικός Επιμελητής Β’, Β’ Χειρουργικό Τμήμα, Γενικό Κρατικό Νίκαιας, Πειραιάς
Αρκαδόπουλος Ν.
Καθηγητής Χειρουργικής, Διευθυντής Δ’ Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Αθήνα
Βασλαματζής Μ.
MD, PhD, Διευθυντής Ε.Σ.Υ, Επιστημονικά & Διοικητικά Υπεύθυνος Ογκολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα
Γιασσάς Σ.
Ογκολόγος - Παθολόγος, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής «ΙΑΣΩ», Αθήνα
Δαμαλάς Α.
PhD, Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Δεμίρη Σ.
Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθύντρια, Β’ Παθολογικό - Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Αθήνα
Ζιώγας Δ.
Παθολόγος - Ογκολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Α΄ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αθήνα
Ζυγογιάννη Α.
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας ΕΚΠΑ, «Αρεταίειο» Νοσοκομείο, Αθήνα
Θεοδούλου Κ.
Αναπληρωτής Διευθυντής Κλινικής Επείγουσας Χειρουργικής, Κλινική «ΜΗΤΕΡΑ», Αθήνα
Θεοδωρίδου Ι.
Υπεύθυνη Ψυχολόγος της Διασυνδετικής - Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, Β´ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα
Θεοχάρη Μ.
Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β’, Α’ Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αθήνα
Κάβουρα Ε.
MD, PhD, Παθολογοανατόμος, Γενική & Γυναικολογική Κλινική «ΙΑΣΩ», Συνεργάτης Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Αθήνα
Καλτσάς Γ.
Καθηγητής Παθολογίας - Ενδοκρινολογίας, Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Αθήνα
Καμπόλη Αικ.
Παθολόγος, Επιμελήτρια Β΄, ΔΠΠΚ-ΠΓΝ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα
Καραλή Β.
Αιματολόγος, Επιμελήτρια Β’ ΕΣΥ, Δ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα
Καραμούζης Μ.
Καθηγητής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα
Κίτσου Μ.
Διευθύντρια ΕΣΥ, Β’ ΠΚ Αναισθησιολογίας, Υπεύθυνη Μονάδα Πόνου, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα
Κόκκαλη Σ.
Επικουρική Επιμελήτρια Παθολογικής Ογκολογίας, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Αθήνα
Κοντογεωργάκος Β.
Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Κουγιουμτζοπούλου Α.
MD, MSc, Ακτινοθεραπεύτρια - Ογκολόγος, Μονάδα Ακτινοθεραπείας, B’ Εργαστήριο Ακτινολογίας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα
Κουλουλίας Β.
Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Β’ Εργαστήριο Ακτινολογίας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα
Κουμαριανού Α.
MD, PhD, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Παθολόγος - Ογκολόγος, Αιματολογική - Ογκολογική Μονάδα, Δ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γ.Π.Ν.Α. «Αττικόν», Αθήνα
Κουτσούκος Κ.
Παθολόγος - Ογκολόγος, Θεραπευτική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα», Aθήνα
Κουφόπουλος Ν.
Επιμελητής Β’, Β’ Eργαστήριο Παθολογικής Aνατομικής ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα
Κυπραίου Ε.
Επιμελήτρια Α’, Μονάδα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα
Κυριαζόγλου Α.
MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Β’ Προπαιδευτική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα
Κυριακόπουλος Γ.
Επικουρικός Παθολογοανατόμος, Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα
Λαμπρόπουλος Σ.
Παθολόγος - Ογκολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής, Γ’ Παθολογική Ογκολογική Κλινική, ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ», Αθήνα
Λιούμπας Δ.
Επιμελητής, Θωρακοχειρουργός, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας , «Άγιος Παντελεήμων», Αθήνα
Λυράκος Γ.
Κλινικός Ψυχολόγος Υγείας, PhD. PostDoc., Επ. Συνεργάτης Μονάδας Πόνου, Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Αναισθησιολογίας ΕΚΠΑ, Ψυχιατρικός Τομέας Γ.Ν.Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων», Διευθυντής Προγράμματος σπουδών MSc Health Psychology City Unity College-Cardiff MET
Μαραγκός Χ.
Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Β’, Α’ Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Αθήνα
Μαριόλης Θ.
Χειρουργός, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισίας «Άγιοι Ανάργυροι», Κηφισιά
Ματθαίος Δ.
MD, MSc, PhD Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνος Μονάδας Χημειοθεραπείας - Ογκολογικού Τμήματος, Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου
Μιχαλόπουλος Ν.
Επίκ. Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δ’ Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Αθήνα
Μπιλιάτης Ι.
PhD, Consultant Γυναικολόγος Ογκολόγος, Poole Hospital NHS Trust, UK
Μπουκοβίνας Ι.
MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Ογκολογική Μονάδα, «Βιοκλινική» Θεσσαλονίκης
Μυλωνάκη Δ.
Γενικός Χειρουργός, Α’ Επιμελήτρια, Α’ Χειρουργική Κλινική, Γενικό Κρατικό Νίκαιας, «Άγιος Παντελεημων», Αθήνα
Μυστακίδου Α.
Καθηγήτρια Ανακουφιστικής Αγωγής, Ιατρική Σχολή, Μονάδα Ανακουφιστικής Αγωγής «Τζένη Καρέζη», Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Νασιούλας Γ.
PhD, Chief Scientific Officer, Genekor Medical S.A.
Νικολαΐδη Μ.
Παθολόγος - Ογκολόγος, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ογκολογικής Κλινικής Νοσοκομείου, Μητέρα, Aθήνα
Νταβατζίκος Α.
MD, PhD, Χειρουργός, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Ογκολογική Μονάδα, Δ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα
Ξηρός Ν.
Παθολόγος - Ογκολόγος
Παλιαλέξης Κ.
Επιμελητής Α’, Επεμβατικός Ακτινολόγος - Ακτινοδιαγνώστης, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Β’ Εργαστήριο Ακτινολογίας, Μονάδα Επεμβατικής Ακτινολογίας, Αθήνα
Παναγιωτίδης Ι.
Παθολογοανατόμος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. Διευθυντής, Β’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Ε.Κ.Π.Α.,Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα
Πανοσκάλτσης Θ.
MD, PhD, FRCOG, Επίκουρος Καθηγητής Μ’-Γ’ και Ενδοσκοπικής Χειρουργικής, Υπεύθυνος Μονάδας Γυναικολογικής Ογκολογίας, Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Μ’-Γ’, «Αρεταίειο» Νοσοκομείο, Αθήνα
Παπαγεωργίου Σ.
Αιματολόγος, Επιμελητής Α’, Αιματολογική Μονάδα, Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα
Παπαδημητρίου Χ.
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Υπεύθυνος Ογκολογικής Μονάδας Αρεταίειο Νοσοκομείο
Παπαδοπούλου Α.
Ψυχίατρος, PhD, Επιμελήτρια Α’, Β’ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα
Παπαδοπούλου Ε.
PhD, Group Leader of Molecular Genomics, Genekor Medical S.A
Παπακώστας Π.
MD, PhD, Διευθυντής Β΄Ογκολογικής Κλινικής, “Metropolitan General”, Αθήνα
Παπαξοΐνης Γ.
Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Β’, Παθολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Αγ. Σάββας», Αθήνα
Παππά Β.
Καθηγήτρια Αιματολογίας, Αιματολογική Μονάδα, Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα
Πατάπης Π.
Καθηγητής Χειρουργικής, ΕΚΠΑ
Πατέρας Ι.
Παθολογοανατόμος, Επίκουρος Καθηγητής, 2ο Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπι- στήμιο Αθηνών
Παυλάκη Κ.
Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα
Πιπέρος Θ.
Γενικός Χειρουργός, Επιστημονικός Υπεύθυνος Χειρουργικού Τμήματος EUROMEDICA - ΑΘΗΝΑΙΟΝ, Μέλος της Αντιμετώπισης Εκτάκτων Περιστατικών, Νοσοκομείο «ΜΗΤΕΡΑ», Αθήνα
Πισταμαλτζιάν Ν.
MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Ογκολογική Κλινική «Μητέρα», Αθήνα
Ρές Ε.
Παθολόγος Ογκολόγος MD, PhD, Διευθύντρια ΕΣΥ, Ογκολογική κλινική Γ.Ο.Ν.Κ."Οι Άγιοι Ανάργυροι"
Ρογδάκης Α.
MD, PhD, Χειρουργός, Διευθυντής Β’ Χειρουργικού Τμήματος & Αγγειοχειρουργικής Μονάδος Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά «Αγ. Παντελεήμων», Πειραιάς
Ρουμπούτσου Μ.
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Β’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Αθήνα
Σαμαντάς Ε.
Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Β’ Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital
Σαμώνης Γ.
Ογκολόγος - Λοιμωξιολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας
Σκάρλος Π.
MD, PhD, Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αναπληρωτής Διευθυντής Κλινικής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Νοσοκομείο «Metropolitan», Αθήνα
Σουγκλάκος Ι.
Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογικής Ογκολογίας, Εργαστήριο Μεταφραστικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ηρακλείου, Κρήτη
Σπηλιώτης Ι.
MD, PhD, FASPSM, Χειρουργός - Ογκολόγος, Διευθυντής Δ’ Χειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Διαβαλακανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης & Ιατρικό Αθηνών, Επισκ. Καθηγητής Washington Cancer Institute, USA
Στραβοδήμος Κ.
Σχίζας Δ.
Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αθήνα
Τέγος Θ.
Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, PhD, ΓΝΑ «ο Eυαγγελισμός», Αθήνα
Τζοβάρας Α.
PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Β’, Α’ Παθολογική - Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Αθήνα
Τζουβάλα Μ.
MD, PhD, FEBGH, Διευθύντρια Γαστρεντερολογικού Τμήματος, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας - Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» - Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα», Αθήνα
Τόμος Ι.
Επικ. Επιμελητής Β’, Β’ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα
Τραφαλής Δ.
Ογκολόγος - Παθολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Φαρμακολογίας - Κλινικής Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Τριμπόνιας Γ.
MD, PhD, FEBGH, Γαστρεντερολόγος - Επεμβατικός Ενδοσκόπος, Επιμελητής Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», Πειραιάς
Τρογκάνης Ν.
Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Επιμελητής Β’, Μονάδα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Β’ Εργαστήριο Ακτινολογίας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα
Τρυφωνόπουλος Δ.
Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Α’, Β’ Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Αθήνα
Τσιώνου Χ.
Γυναικολόγος / Χειρουργός Μαστού, Διευθύντρια Α’ Κλινικής Μαστού, Κλινική «ΜΗΤΕΡΑ», Αθήνα
Τσώλη Μ.
Επιμελήτρια Β΄Ενδοκρινολογίας, Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης, Νευροενδοκρινικών Νεοπλασμάτων, Α’ ΠΠΚ, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αθήνα
Φλώρος Θ.
MD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Στρατιωτικός Ιατρός, Διευθυντής, 5η Ογκολογική Κλινική Metropolitan General Hospital, Αναπληρωτής Διευθυντής, Ογκολογική Κλινική Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, τ. ResFac, University of Pittsburgh Cancer Institute (UPCI), University of Pittsburgh School Of Medicine (UPSOM)
Φούκας Π.
Αναπληρωτής Καθηγητής, Β’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα
Φραγκιάδης Β.
Ακαδημαϊκός υπότροφος ΕΚΠΑ, Α’ Ουρολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αθήνα
Φωστήρα Φ.
PhD, Κλινική Εργαστηριακή Γενετίστρια, ErCLG, Ερευνήτρια Γ’, Εργαστήριο Μοριακής Διαγνωστικής, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Αθήνα
Χατζηϊωάννου Σ.
Καθηγήτρια Πυρηνικής Ιατρικής, ΕΚΠΑ, Υπεύθυνη PET/CT, IIBEAA, Αθήνα
Χριστοπούλου Α.
Διευθύντρια Παθολογίας - Ογκολογίας, Υπεύθυνη Ογκολογικής Μονάδας, Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας», τέως ΔΣ ΕΟΠΕ, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα

Το Συνέδριο μοριοδοτείται με 15 μόρια (Credits) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση Πιστοποιητικού είναι η συμπλήρωση ελάχιστου ποσοστού 60% επί των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος και η συμπλήρωση της φόρμας αξιολόγησης. Ο σύνδεσμος λήψης του πιστοποιητικού εμφανίζεται μετά τη λήξη των εργασιών του συνεδρίου και θα παραμείνει ενεργός για έναν μήνα.
Η χορήγηση του πιστοποιητικού πραγματοποιείται μόνο μέσω της πλατφόρμας

Αφού έχετε κάνει σύνδεση με τους κωδικούς σας (σε περίπτωση που δεν έχετε κωδικούς ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού), πατήστε το κουμπί "Εγγραφείτε στην εκδήλωση".

Η καταγραφή του χρόνου παρακολούθησης αναγράφεται στη δεξιά πλευρά της σελίδας της εκδήλωσης που παρακολουθείτε. Η μέτρηση του χρόνου παρακολούθησης ξεκινάει εφόσον έχετε κάνει Subscription και εφόσον η εκδήλωση έχει ξεκινήσει. Η προβολή αυτού του πεδίου, πληροφορεί τον χρήστη για τον χρόνο (minutes) που έχει παρακολουθήσει.

Η εμφάνιση του pop-up window εξυπηρετεί στη διαφάνεια και στην αξιοπιστία των δεδομένων, που τελικά συλλέγονται μετά το πέρας της εκδήλωσης. Η διάρκεια εμφάνισης ενός pop-up window κατά την παρακολούθηση μίας live εκδήλωσης, είναι δύο λεπτά ενώ η επανάληψη εμφάνισης είναι περίπου ανά εξήντα λεπτά. Σε αυτό το διάστημα ο συμμετέχοντας της εκδήλωσης οφείλει να "απαντήσει", επιλέγοντας μία από τις δύο συνθήκες που εμφανίζονται στο pop-up window. Σε διαφορετική περίπτωση, το σύστημα θα διακόψει την καταγραφή του χρόνου παρακολούθησης.

Αφού έχετε κάνει σύνδεση και εγγραφή στην εκδήλωση, μπορείτε να υποβάλετε τις ερωτήσεις σας προς τους ομιλητές στο πεδίο που εμφανίζεται ακριβώς δίπλα στο παράθυρο αναμετάδοσης

Για να λάβετε το πιστοποιητικό σας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε επιλέξει το πεδίο "Εγγραφείτε στην εκδήλωση" καθώς και να έχετε παρακολουθήσει το 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος (αφορά σε ιατρικές επιστημονικές εκδηλώσεις). Στην σελίδα της εκδήλωσης και συμπληρώνοντας τη φόρμα αξιολόγησης, μπορείτε να λάβετε το πιστοποιητικό σας μέσω του πεδίου "ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΑΣ". Τα πιστοποιητικά δίνονται με τη λήξη της επιστημονικής εκδήλωσης.

Ώρες λειτουργίας Τεχνικής Υποστήριξης:
- καθημερινά 09:00-17:00
- τις ημέρες του event 09:00-21:00
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας
στο τηλέφωνο +30 210 72 40 039
ή μέσω email support@livetime.gr

Event Details