2η Νοσηλευτική Ημερίδα Ογκολογίας Κεντρικής Ελλάδος